You are currently viewing Okuwçylary nädip zaýaladyk, bilýäňizmi?

Okuwçylary nädip zaýaladyk, bilýäňizmi?

Iň oňat mesele çözeni “LUKMAN” etdik. Ýüreginde ynsana bolan söýgi barmy diýip bakmadyk;
Ýatkeşligi iň oňat okuwça “HUKUGY” salgy berdik, ruhunda adalat duýgusy barmy diýip garamadyk;
Şol sebäpden birentek rehimli çagany, birgiden adalatly okuwçyny ýatkeşligi pes diýägede LUKMAN-çylykdan ýa-da HUKUK-dan mahrum etdik, ýa bolmasa şoňa meňzeş kişi bolmagyna päsgel bolduk. Bir ýerde puluňa görä saglyk, adamsyna görä adalat bar bolsa, munuň sebäpkäri magaryfa ýokarky ýaly garamakdyr…

Bir yanıt yazın