Ýalňyşmak gorkusy

Mugallym dostlarymdan biri gürrüň berýär: “Derslerimde ýygy-ýygydan ulanýan bir usulym bardy. Sapagyň dowamynda okuwçylaryň ünsüni sowatmazlyk üçin haýsydyr bir okuwçyny turzup, sorag soraýardym. Bilse gündeligine 5-lik, bilmese 2-lik goýýardym. Turzan…

0 Yorum
Dünýäniň iň täsin bilim ulgamy Finlandiýa
Photo by Pixabay on Pexels.com

Dünýäniň iň täsin bilim ulgamy Finlandiýa

Hemmämiziň bilşimiz ýaly ýaşaýan asrymyz Maglumat(bilim) we Tehnologiýä döwrüdir. Maglumat we tehnologiýanyň okgunly ýagdayda ösýän hemde özgerýän döwründe, täze maglumatlary döredýän we dogry ulanýan jemgyýetler, maglumatlary diňeje tüketmek bilen gyzyklanýan…

0 Yorum