Ynam we zähmet

Derýanyň boýunda ýaşaýan we derýanyň bir boýundan beýleki boýuna ýolagçy gatnatmak arkaly güzeranyny dolaýan bir garry gaýykçy gaýygyndaky küreklerden birine “Ynam!”, beýlekisine-de “Zähmet!” sözlerini ýazypdyr. Munuň sebäbini soranlarynda, köp muşakgatly…

0 Yorum