PEDAGOGYŇ ENE-ATALAR BILEN PIKIR ALYŞMASY

PEDAGOGYŇ ÝAZUW ÜSTI ARKALY ENE-ATALAR BILEN ÇAGASY HAKDA PIKIR ALYŞMASY Çagalar durmuşynyň kynçylykly pursatlarynda ene-atalarynyň goldawyna hem-de düşünmegine ynamly bolmalydyr. Ene-atalar öz çagalarynyň iň ýakyn hossary bolup, olaryň içki dünýäsiniň…

0 Yorum