ÇAGALARYŇ KOMPÝUTERI KÖP ULANMAGY
Photo by bruce mars on Pexels.com

ÇAGALARYŇ KOMPÝUTERI KÖP ULANMAGY

KÖP WAGTLAP KOMPÝUTER ULANMAGYŇ SAGLYGA ÝETIRÝÄN ZEPERLERI. Fiziki täsirleri Çaga, ýetginjek kompýuter ulanýarka dogry we dürs otyrmalydygyny bilmän, gözleri ekrana çüýlenip, eginleri öňe epilip, elleri klawiatura ýa-da syçanjygyň üstünde bolup,…

0 Yorum
Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary

Häzirki günümize jübi telefonlarynyň, planşetlaryň, kompýuterleriň we internediň tiz ornaşýandygy sebäpli adamlara esasanam çagalara we ýaş ýetginjeklere öz zyýanyny yetirip başlady. ENDIK. Çaganyň, ýetginjegiň daşky dünýäden çetleşip jübi telefony, planşet,…

0 Yorum

Çaga we Tehnologiýa

Hazirki dowrümiziň aragatnaşyk çeşmeleri bolup durýan jübi telefonlary, planşetler, kompýuterler we durmyşymyza tizlik bilen ornaşýan internet, maglumat toplamak, iş alyp barmak, habarlaşmak, ylym-bilim, söwda we güýmenje ýaly funksiýalary bilen durmyşymyzyň…

0 Yorum