Özüme nesihat

Degräňdäki öýke-kinä ýugrulan ähli sesleri mylakata öwrüp olardan söýgi güldesselerini ýasamalysyň. Ýollaryň harap bolmagy, köprüleriň geçilmez ýagdaýa getirilmegi barada gürrüň etmeli dälsiň. Hakyň hemişe açyk gapysyna ýönel we ýalňyşlyga ýol…

0 Yorum