Mydama özümizden …

Işewür zenan serhoş ýagdaýda maşyn sürenligi üçin ýol gözegçilik gullugy tarapyndan saklanylyp, işi suda geçirilýär. Zenan örän ýol düzgünini bozmagyň agyr jerimesinden halas bolmak üçin örän ökde aklawçy bilen gürleşýär.…

0 Yorum

Başa Täçdir Eneler

Zenan barlyk zynjyrynyň iň möhüm halkalaryndan biridir. Zenan bolmasa, ynsan nesli hem bolmazdy. Adam aleýhisselamy How enesiz, How enäni-de Adam atasyz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Bular, ýaşaýşyň dowamatyna sebäp…

0 Yorum