Teklip

Hormatly Adamlar! Bu gün Ýylgyryş günümiz bolsun. Ertir irden turanyňyzda: “Her kime güler ýüz bilen ýüzlenerin” diýip özüňize söz beriň. Öýden çykanyňyzda ýanýoldaşyňyzdan we çagalaryňyzdan başlap, köçede duşan tanyşlaryňyza, iş…

0 Yorum