Ysmaýylyňy gurban et!

“Gözüň nuruny Allaha gurban et!..” Bu emir merhemetli pygamber we mähirli ata bolan Hezreti Ybrahyma gelipdi. Gören düýşünde, birnäçe ýyl öň eger ogly bolsa ony Hak ýolunda gurban etjekdigine söz…

0 Yorum