Teklip

Hormatly Adamlar!

Bu gün Ýylgyryş günümiz bolsun. Ertir irden turanyňyzda: “Her kime güler ýüz bilen ýüzlenerin” diýip özüňize söz beriň. Öýden çykanyňyzda ýanýoldaşyňyzdan we çagalaryňyzdan başlap, köçede duşan tanyşlaryňyza, iş ýeriňizde kärdeşleriňize mähirli ýylgyryp salam bereliň.

Säher bilen öýden çykanyňyzdan, agşam dolanýançaňyz geçen wagtyň dowamynda hiç kimden ýylgyryşyňyzy gysganmaň. Muny-da Pygamberimiziň (s.a.w.): “Din doganyň ýüzüne ýylgyryp seretmegiň, seniň üçin sadakadyrhadysyna esaslanyp, diňe bir gün bilen çäklendirmäliň, her gün edeliň.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s